RITA

Rita ett hus som passar din och din familjs behov samt uppfylla alla bestämmelser och krav som detaljplanen i din tomt kräver och det är något vi på QB hjälper dig med.

LÅNELÖFTE

Nu vet ni hur ert hus kommer att se ut samt hur mycket det kommer att kosta. Då är det dags att vända dig till din bank för ett lånelöfte. Banken kommer att begära produktionskostnadskalkyl, ritningar och offert från byggföretaget.

KONTRAKT

Skriva på kontrakt med byggföretaget och här kan du Välja att bygga med totalentreprenad eller delad entreprenad. Väljer du totalentreprenad tecknar du ett enda kontrakt. Väljer du däremot delad entreprenad då kommer du att skriva på fler kontrakt med olika entreprenader.

house model on euro cash stack closeup
Construction engineer and architect's desk with house projects, laptop, tools and wood swatches top view, male hands using a digital tablet

BYGGLOV

Här tar QB fram handlingar som krävs för att ansöka om bygglov.

TILLVALL

När bygglovet är beviljat och ni har fått ett startbesked så har vi ett genomgångsmöte då går vi genom interiöra val för sista gång. Här går vi dessutom genom tidsplan och datum för slutbesked.

Construction engineer and architect's desk with house projects, laptop, tools and wood swatches top view, male hands using a digital tablet
Photographs of flat or house interior, samples of panels, color swatches and palette on wooden table where creative designer works

SÄTT I GÅNG

Här sätter vi igång med byggnationen av huset. Platta på mark blir grunden för ert hus.

STOMRESNING

När grunden är klar så börjar vi med ytterväggar samt tak. Väggarna monteras alternativt muras.

Worker using level tool measure frame house construction
Millennial couple and realtor looking through house ownership documents near residential building outdoors, panorama

SLUTFAS

Här slutförs detaljer i huset interiört och exteriört bl.a. snickeriarbeten, vvs och el till köksmontering, kakel- och klinkersättning och invändig målning.

SLUTBESIKTNING

Slutbesiktnings dag då huset ska vara färdigt och ska kontrolleras så att arbetet är utfört enligt avtalet.

HUSET ÄR DITT

Slutsamråd med kommunen, här sammanställer vi all dokumentation och detta skickas in till byggnadsnämnden tillsammans med en begäran om slutbesked. Byggnadsnämnden kallar till slutsamrådet. Därefter utfärdas slutbesked och inflyttningstillstånd om allt är slutfört enligt kontrollplanen. Slutbeskedet är alltså en bekräftelse på att huset byggts enligt alla uppställda krav.

NU ÄR HUSET DITT!!!